Resultater fra spørgeskema undersøgelsen er klar.

I forsknings- og udviklingsprojektet ”Fremtidens Spedition” har vi fra starten arbejdet ud fra en hypotese om, at der ville være et gap mellem det som markedet for speditørernes ydelser efterspørger og det som speditions­virksomhederne har konkrete planer for. Et mål for spørgeskemaundersøgelsen var derfor at be- eller afkræfte denne hypotese når det gælder de fire hovedområder omfattet af denne analyse.

Langt hen ad vejen bekræfter undersøgelsen vores grundlæggende hypotese. På en række, strategisk vigtige om­råder, har speditionsvirksomhederne behov for øget fokus.

Vil autonome lastbiler disrupte speditionsbranchen?

Selvkørende lastbiler er stærkt på vej. I området omkring Schenkers terminal i Jönköping i Sverige har myndighederne givet de første tilladelser til kørsel med førerløs lastbil på offentlig vej.

Internationale undersøgelser viser stærkt reducerede omkostninger til drift af lastbiler, når der er tale om autonome køretøjer, men hvem høster gevinsten - transportkøberen, speditøren eller operatøren?

Skal speditionsvirksomhederne fortsat være "asset light"?

Læs vores artikel om emnet.

Managing the Transition to Driverless Road Freight Transport.

International Transport Forum, 2017

This report explores how a transition to driverless trucks could happen. Reduced reliance on humans to move road freight offers many benefits. It also threatens to disrupt the careers and lives of millions of professional truck drivers. Based on different scenarios for the large-scale introduction of automated road freight transport, this study makes recommendations to help governments manage potential disruption and ensure a just transition for affected drivers. Three leading transport-sector organisations joined the International Transport Forum for this project to assess benefits, costs and risks of a transition to driverless trucks. The International Road Transport Union, the International Transport Workers’ Federation and the European Automobile Manufacturers Association contributed insights on driverless technology in the road freight sector as well as funds for the research.